1 week ago - 93 notes via source
83/∞: xiumin in next week’s 90:2014 preview
1 week ago - 1,814 notes via source

trippiest:

what a beautiful day to not be in high school

1 week ago - 185,301 notes via source
1 week ago - 2,366 notes via source

©

1 week ago - 1,037 notes via source

EXO 1ST PHOTOBOOK ‘DIE JUNGS’ PREVIEW ː LUHAN & XIUMIN

1 week ago - 671 notes via source

gakkai-dagawa:

spots luhan, where do you think you’re going

1 week ago - 306 notes via source

exoisperf:

die jungs with xiuhan
1 week ago - 323 notes via source
1 week ago - 2,250 notes via source

8bitsquirrel:

ME TOO

2 weeks ago - 74,188 notes via source